dilluns, 7 de juliol de 2008

PRELUDIS DE MATISSOS

Nits en blan(ch)
Nuits en noir.

Rodolades amb llançols
grisos y verds.

Amb mirades enlluernadores
i faltes
de respiracions
nassals.

ObstaculitzadeS per,
barreres
de
desconsoL.

Cardíacs Rec()cords
&
Despatxos VuitS.


Bona nit.


Una Abraçada.
Ahir